Szkolenia ExcelNazwa szkolenia Czas trwania
Szkolenie Excel podstawy 2 dni (16 godz. lekcyjnych)
Szkolenie Excel dla analityków 2 dni (16 godz. lekcyjnych)
Szkolenie Excel średnio zaawansowany 2 dni (16 godz. lekcyjnych)
Szkolenie Excel dla zaawansowanych 3 dni (24 godz. lekcyjne)
Szkolenie VBA podstawy programowania 4 dni (32 godz. lekcyjne)
Szkolenie VBA dla analityków 3 dni (24 godz. lekcyjne)
Szkolenie VBA średnio zaawansowane 2 dni (16 godz. lekcyjnych)
Szkolenie VBA dla zaawansowanych 3 dni (24 godz. lekcyjne)

Szkolenia Excel w HintMine

Szkolenia Excel w HintMineSzkolenia Excel w HintMine możemy przeprowadzić na wersjach 2010, 2013 lub 2016 ale na życzenie klienta, możliwe są także zajęcia na Excelu 2007 lub 2003. Aktualnie proponujemy cztery szkolenia z Excela, dzięki którym każdy będzie umiał zastosować arkusz kalkulacyjny Microsoft w swojej codziennej pracy. Zawsze istnieje też możliwość zorganizowania zamkniętego lub indywidualnego szkolenia Excel z zagadnieniami dopasowanymi i zaproponowanymi przez uczestników.

1. Szkolenie Excel podstawy.

Pierwszy etap to szkolenie z podstaw Excela. Rozpoczynamy go od nauki nawigowania po plikach, arkuszach i zakresach. Uczestnicy poznają arkusz kalkulacyjny Microsoft i wbudowane w program Excel funkcje. Nasze szkolenie Excel podstawy bardzo dokładnie ćwiczy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO a także zajmuje się funkcjami tekstowymi takich jak PRAWY, DŁ, FRAGMENT.TEKSTU. Na naszych szkoleniach Excel kursanci ćwiczą też wbudowane w arkusz kalkulacyjny funkcje logiczne i finansowe. Nie pomijamy narzędzia wklej specjalnie, szukaj wyniku czy malarz formatów. W dalszej części szkolenie Excel podstawy uczy w jaki sposób arkusz kalkulacyjny korzysta z formatowania warunkowego, sortowania i filtrowania a także jak stosować dodawanie, edytowanie i ustawiania na wykresach. Ostatnie ćwiczenia na szkoleniu z podstaw Excela obejmują zabezpieczenia, ukrywanie i szyfrowanie danych a także przygotowywanie wydruków poszczególnych arkuszy, zakresów i plików.

 2. Szkolenia Excel średnio zaawansowane.

Szkolenie Excel dla średnio zaawansowanych zaczynamy przypomnienia najważniejszych formuł. Na początek ćwiczymy oferowane przez Excel formuły pozwalające wybierać z tekstu konkretne dane, następnie nasze szkolenie Excel dla średnio zaawansowanych kładzie nacisk na formuły logiczne, wyszukiwania danych i WYSZUKAJ.PIONOWO. W kolejnych ćwiczeniach kurs Excel dla średnio zaawansowanych uczy działania na komórkach z zastosowaniem nazywania zakresów, formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności. Dalsze tematy omawiane przez szkolenie Excel średnio zaawansowane to analiza informacji z wykorzystaniem konspektów, sum częściowych i scenariuszy. Bardzo Ważnym tematem jest tabela przestawna. To jedno z najpotężniejszych narzędzi jakimi dysponuje arkusz kalkulacyjny Excel. Tabela przestawna pozwala przedstawiać dane na wiele sposobów i łatwo zmieniać prezentowane wyniki, dzięki czemu można pokazać wiele informacji na podstawie jednej partii danych. Szkolenie Excel dla średnio zaawansowanych uczy jak powstaje tabela przestawna, jak rozmieszczać kolumny żeby dane były maksymalnie czytelne a w ostatnim etapie pokazuje jak wplatać w nią formuły Excel, podsumowania, średnie, wartości procentowe itd. Szkolenie Excel dla średnio zaawansowanych obejmuje też zagadnienia z zabezpieczania skoroszytów, arkuszy i komórek. Pokazujemy blokowanie arkusza przed kliknięciem i ukrywanie formuły Excel. Korzystamy z wszystkich narzędzi Excela, łącznie z dodawaniem haseł. Omawiamy ograniczenia wpisywania wartości w komórce, dzięki narzędziu sprawdzanie poprawności wzbogaconego o wbudowane w program Excel formuły. Szkolenia Excel kończymy zadaniami łączącymi program Excel oraz zewnętrznych źródeł informacji np. bazy danych Microsoft Access.

3. Szkolenie Excel raportowanie i analiza danych.

Szkolenie Excel raportowanie i analiza jest opracowanym przez trenerów HintMine zestawem zagadnień dedykowanym osobom stosującym arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w celu prezentowania, zbierania i analizowania informacji. Realizacja szkolenia zaczyna się od ćwiczeń praktycznych pozwalających poznać uczestnikom jakie formuły Excel stosowane są najczęściej przy zaciąganiu informacji. Stosujemy więc WYSZUKAJ.PIONOWO, formuły FRAGMENT.TEKSTU i DŁ do wybrania konkretnych wartości z tekstu komórki a także statystycznych i finansowych dzięki którym można przeprowadzać analizy. Następnym tematem, poruszanym na szkoleniu Excel są sposoby w jakie pobiera on wartości z innych arkuszy Excela oraz stron WWW, baz danych czy plików tekstowych. Po omówieniu wszystkich zalet jakie oferują formuły Excel, przechodzimy do omawiania funkcji tablicowych a następnie analizujemy dane przy pomocy narzędzia tabela przestawna. Uczestnicy często nie zdają sobie sprawy z możliwości w jakie tabela przestawna wzbogaca arkusz kalkulacyjny. Ćwiczenia zaczynają się od tworzenia tabeli oraz nauce zarządzania jej kolumnami. Dalsze zadania to właściwości, poprzez które tabela przestawna konsoliduje, przelicza i prezentuje dane w arkuszu i za pomocą wykresów przestawnych. Końcowymi zagadnieniami szkolenia Excel są formuły i inne narzędzia, za pomocą których arkusz kalkulacyjny może korzystać z prognozowania. Czyli między innymi scenariusze, konspekty, szukaj wyniku a także solver.

4. Szkolenia Excel dla zaawansowanych.

Szkolenie Excel dla zaawansowanych rozpoczyna się ćwiczeniem narzędzi jakich uczestnicy Excela używają w pracy grupowej. Ćwiczymy mechanizmy współdziałania miedzy osobami użytkującymi arkusz kalkulacyjny Microsoft. Poznajemy mechanizmy, do zatwierdzania bądź anulowania wpisane przez użytkowników formuły Excel a także zagadnienia inspekcji, komentarzy i śledzenia. Szkolenie Excel dla zaawansowanych uczy też tworzenia plików szablonów, za pomocą których można budować arkusz kalkulacyjny, którego nie będzie można zepsuć ani nadpisać. Dalsze zagadnienia szkolenia Excel dla zaawansowanych obejmują sprawdzanie poprawności wartości w komórkach, poprzez narzędzie sprawdzanie poprawności jak i wbudowane w Excel formuły. Kolejne tematy pokazują w jaki sposób zastosować arkusz kalkulacyjny do pobierania danych z wielu plików tekstowych, stron WWW i baz danych. Szkolenie Excel dla zaawansowanych nie pomija też zagadnień związanych z rozbudowywaniem działania formuł np. WYSZUKAJ.PIONOWO. Pokazujemy kiedy WYSZUKAJ.PIONOWO nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań i w jaki sposób uzyskać oczekiwane wyniki dzięki połączeniu formuły Excel INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ, uzyskamy w ten sposób WYSZUKAJ.PIONOWO, które działa w lewo i prawo. Następne zagadnienia poruszane przez szkolenia Excel dla zaawansowanych obejmują sortowanie, filtrowanie wraz z opcjami zaawansowanymi. Omawiamy również narzędzia szukaj wyniku, konspekty, scenariusze i solver. Bardzo dokładnie ćwiczona jest tabela przestawna i jej zaawansowane właściwości. Na szkoleniu Excel dla zaawansowanych dodajemy elementy, pola obliczeniowe, filtry a także pokazujemy jako może być pogrupowana tabela przestawna. Nie pomijamy zagadnień związanych z wykresami przestawnymi. Szkolenia Excel dla zaawansowanych pokazują jak publikować arkusz kalkulacyjny jako stronę WWW. Ostatnie zagadnienia uczą automatyzacji prac z Excelem przy użyciu języka VBA i stworzonych w nim makr. Nagrywamy a następnie modyfikujemy zarejestrowany kod. Dodajemy przyciski, funkcje użytkownika oraz programujemy zdarzenia i oferowane przez Excel formuły.