Szkolenie VBA podstawy programowania

Szkolenie VBA podstawy programowania

Program i opis szkolenia

I. Szkolenie VBA podstawy programowania – czas trwania
Szkolenie VBA podstawy programowania w HintMine czas trwania
II. Program szkolenie VBA podstawy programowania

Nagrywanie makra VBA Visual Basic for Applications

 • Opis okna rejestratora makr
 • Odwoływanie się do komórek
 • Gdzie zapisywać makra Visual Basic
 • Skoroszyt makr osobistych czyli personal.xlsb
 • Dodawanie skrótów klawiszowych

Wydajne korzystanie z edytora VBA

 • Najważniejsze okna
 • Wybrane opcje i ułatwienia
 • Paski narzędzi
 • Komentowanie bloku kodu
 • Właściwości modułu
 • Klauzula Option Explicit
 • Właściwości arkusza
 • Programowo hasłujemy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel
 • Czym różni się arkusz ukryty od bardzo ukrytego
 • Ustawienia projektu Visual Basic
 • Zabezpieczanie kodu makra VBA przed przeglądaniem
 • Odczytujemy zabezpieczony hasłem kod Visual Basic
 • Przydatne skróty klawiszowe

Podstawy programowania w VBA

 • Co to jest algorytm?
 • Sposoby zapisu algorytmów
 • Zmienne i stałe w języku Visual Basic
 • Przegląd typów danych
 • Instrukcje warunkowe makra VBA (If then, Select case)
 • Pętle (do…loop, for next)
 • Wcześniejsze zakończenie pętli (exit)
 • Zmienna która ma wiele wartości (tablica)

Standardy programowania Visual Basic for Applications

 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • VBA operators
 • Wybrane funkcje tekstowe (left, right, trim, replace, mid itd.)
 • Wybrane funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir itd.)
 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel obsługa danych (range, cells, selection)

Pobieranie danych od użytkowników

 • Funkcja VBA.inputbox oraz Application.inputbox
 • Użytkownik zaznacza własny zakres
 • Okno MsgBox – pobieranie i wyświetlanie informacji
 • Komunikaty z wieloma przyciskami
 • Dodawanie ikon do okna MsgBox
 • Ustawianie przycisku domyślnego
 • Informowanie użytkownika za pomocą paska stanu (statusbar)

Model obiektowy Microsoft Excel

 • Wyjaśnienie idei modelu obiektowego
 • Wybrane właściwości obiektu Application
 • Czym się różni ThisWorkbook i ActiveWorkbook
 • Kolekcja Sheets i Worksheets
 • Obiekty active (ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell itd.)
 • Odwołania do komórek (Range oraz Cells)

Podstawy optymalizacji makra Visual Basic

 • Timer
 • Wyłączanie odświeżania ekranu (ScreenUpdating)
 • Application.Calculate
 • Analizujemy kod makra Visual Basic
 • Przetwarzanie krokowe (klawisz F8)
 • Locals window – badanie zmiennych
 • Okno Immediate
 • Dodawanie i obsługa czujki (Watch window)
 • Dodawanie punktów przerwań

Sposoby obsługi błędów VBA

 • Rodzaje błędów w języku Visual Basic
 • Tłumienie błędów (On Error resume Next)
 • On error goto 0, makra Visual Basic znów reagują na błędy
 • Obiekt Err i właściwość number
 • Własne komunikaty błędów

Wzbogacamy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel (wbudowywanie własnych funkcji)

 • Różnice między Sub i Function
 • Skąd funkcje czerpią dane
 • Dodawanie argumentów do makra Visual Basic
 • Gdzie wypisać wynik funkcji

Praktyczne wykorzystywanie zdarzeń

 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel i jego zdarzenia
 • Makra uruchamiające się podczas kliknięcia w komórkę
 • Przeliczanie makra Visual Basic przy zmianie zawartości komórki
 • Włączamy i wyłączamy reakcję na zdarzenia (EnableEvents)
 • Zdarzenia plikowe
 • Samoczynne uruchamianie makra Visual Basic w momencie otwarcia pliku

VBA i programy okienkowe (formularze)

 • Dodawanie modułu formularza
 • Właściwości formularza
 • ActiveX controls
 • Przydatne przyciski
 • Uruchamianie formularzy Visual Basic
 • Co to jest modalność
 • Listy z wieloma opcjami do wyboru
 • Kilka kolumn na liście
 • Zablokowanie możliwości zamykania formularza krzyżykiem
 • Zamykanie formularzy

przejdź do cen i terminów kursu ⇒

III. Szkolenie VBA podstawy programowania – opis

Szkolenie VBA podstawy programowania pokazuje w jaki sposób zautomatyzować arkusz kalkulacyjny w Microsoft Excel. Zajęcia rozpoczynamy od tworzenia algorytmów a następnie ćwiczymy instrukcje warunkowe i pętle. Zadania obejmują także nagrywanie makr i usprawnianie zarejestrowanego kodu z wykorzystaniem funkcji Microsoft Excel. Bardzo przydatne są ćwiczenia polegające na pobieraniu danych z wielu plików Microsoft Excel a następnie łączenie ich w jeden arkusz kalkulacyjny. Końcowe zagadnienia poruszane przez Szkolenie VBA podstawy programowania to ćwiczenie obsługi zdarzeń, projektowanie formularzy Visual Basic oraz programowanie własnych funkcji. Zapisując się na nasz kurs uczestnicy mają pewność, że po jego ukończeniu poznają nie tylko ogólne zasady działania makr Visual Basic for Applications ale także wymyślania i zapisywania algorytmów, programowania automatycznych rozwiązań dla codziennych, powtarzalnych czynności i dzięki temu w pełni wykorzystać program Microsoft Excel. Szkolenie VBA podstawy programowania polecamy osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z programowaniem niezależnie od języka, ponieważ Visual Basic for Applications jest idealnym pierwszym krokiem w tym kierunku.

przejdź do cen i terminów kursu ⇒

Ceny i terminy

IV. CenySzkolenie VBA podstawy programowania, cena szkolenia

V. Szkolenie VBA podstawy programowania – Terminy

Szkolenie VBA podstawy programowania w HintMine inne terminy
 

Szkolenie VBA podstawy programowania – terminy w Warszawie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2016-03-01 do 2016-03-04 wypełnij zgłoszenie
Maj/Czerwiec od 2016-05-30 do 2016-06-02 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2016-07-05 do 2016-07-08 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2016-09-06 do 2016-09-09 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2016-11-07 do 2016-11-10 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2016-12-06 do 2016-12-09 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2017-01-16 do 2017-01-19 wypełnij zgłoszenie

wróć do programu i opisu kursu ⇒

Powiązane szkolenia

Szkolenie Excel średnio zaawansowany Szkolenie Excel średnio zaawansowany I. Szkolenie Excel średnio zaawansowany - czas trwania II. Program szkolenia Najciekawsze formuły Excel...
Szkolenie Excel podstawy Szkolenie Excel podstawy I. Szkolenie Excel podstawy - czas trwania II. Program szkolenia Poruszanie się w środowisku Microsoft Excel Prz...
Szkolenie Excel dla zaawansowanych Szkolenie Excel dla zaawansowanych I. Szkolenie Excel dla zaawansowanych - czas trwania II. Program szkolenia Arkusz kalkulacyjny Microsoft E...
Szkolenie VBA dla analityków Szkolenie VBA dla analityków I. Szkolenie VBA dla analityków - czas trwania II. Program szkolenia VBA dla analityków Nagrywanie pierwszego ma...

Tagi: , , ,