Szkolenie VBA podstawy programowania

Program i opis szkolenia

I. Szkolenie VBA podstawy programowania – opis

Szkolenie VBA podstawy programowania pokazuje w jaki sposób zautomatyzować arkusz kalkulacyjny w Microsoft Excel. Zajęcia zaczynają się od budowania algorytmów, następnie ćwiczymy instrukcje warunkowe i pętle. Ćwiczenia obejmują też nagrywanie makr i usprawnianie zarejestrowanego kodu. Uczymy się pobierać dane z wielu plików a następnie łączyć je w jeden arkusz kalkulacyjny. W dalszej części szkolenia uczymy się obsługiwać zdarzenia a także projektować formularze i własne funkcje. Po ukończeniu naszego szkolenia uczestnicy mają pewność że poznają nie tylko ogólne zasady działania makr Visual Basic ale nauczą się też wymyślania i kodowania algorytmów, programowania automatycznych rozwiązań dla codziennych powtarzalnych czynności i dzięki temu w pełni wykorzystać program Microsoft Excel. Szkolenie VBA podstawy programowania polecamy osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z programowaniem niezależnie od języka, ponieważ Visual Basic for Applications jest idealnym pierwszym krokiem w tym kierunku.

II. Szkolenie VBA podstawy programowania – czas trwania

Szkolenie VBA podstawy programowania w HintMine czas trwania

przejdź do cen i terminów kursu ⇒

III. Szkolenie VBA podstawy programowania – terminy

Nagrywanie makra VBA Visual Basic for Applications

 • Opis okna rejestratora makr
 • Odwoływanie się do komórek
 • Gdzie zapisywać makra Visual Basic
 • Skoroszyt makr osobistych czyli personal.xlsb
 • Dodawanie skrótów klawiszowych

Wydajne korzystanie z edytora VBA

 • Najważniejsze okna
 • Wybrane opcje i ułatwienia
 • Paski narzędzi
 • Komentowanie bloku kodu
 • Właściwości modułu
 • Klauzula Option Explicit
 • Właściwości arkusza
 • Programowo hasłujemy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel
 • Czym różni się arkusz ukryty od bardzo ukrytego
 • Ustawienia projektu Visual Basic
 • Zabezpieczanie kodu makra VBA przed przeglądaniem
 • Odczytujemy zabezpieczony hasłem kod Visual Basic
 • Przydatne skróty klawiszowe

Podstawy programowania w VBA

 • Co to jest algorytm?
 • Sposoby zapisu algorytmów
 • Zmienne i stałe w języku Visual Basic
 • Przegląd typów danych
 • Instrukcje warunkowe makra VBA (If then, Select case)
 • Pętle (do…loop, for next)
 • Wcześniejsze zakończenie pętli (exit)
 • Zmienna która ma wiele wartości (tablica)

Standardy programowania Visual Basic for Applications

 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • VBA operators
 • Wybrane funkcje tekstowe (left, right, trim, replace, mid itd.)
 • Wybrane funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir itd.)
 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel obsługa danych (range, cells, selection)

Pobieranie danych od użytkowników

 • Funkcja VBA.inputbox oraz Application.inputbox
 • Użytkownik zaznacza własny zakres
 • Okno MsgBox – pobieranie i wyświetlanie informacji
 • Komunikaty z wieloma przyciskami
 • Dodawanie ikon do okna MsgBox
 • Ustawianie przycisku domyślnego
 • Informowanie użytkownika za pomocą paska stanu (statusbar)

Model obiektowy Microsoft Excel

 • Wyjaśnienie idei modelu obiektowego
 • Wybrane właściwości obiektu Application
 • Czym się różni ThisWorkbook i ActiveWorkbook
 • Kolekcja Sheets i Worksheets
 • Obiekty active (ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell itd.)
 • Odwołania do komórek (Range oraz Cells)

Podstawy optymalizacji makra Visual Basic

 • Timer
 • Wyłączanie odświeżania ekranu (ScreenUpdating)
 • Application.Calculate
 • Analizujemy kod makra Visual Basic
 • Przetwarzanie krokowe (klawisz F8)
 • Locals window – badanie zmiennych
 • Okno Immediate
 • Dodawanie i obsługa czujki (Watch window)
 • Dodawanie punktów przerwań

Sposoby obsługi błędów VBA

 • Rodzaje błędów w języku Visual Basic
 • Tłumienie błędów (On Error resume Next)
 • On error goto 0, makra Visual Basic znów reagują na błędy
 • Obiekt Err i właściwość number
 • Własne komunikaty błędów

Wzbogacamy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel (wbudowywanie własnych funkcji)

 • Różnice między Sub i Function
 • Skąd funkcje czerpią dane
 • Dodawanie argumentów do makra Visual Basic
 • Gdzie wypisać wynik funkcji

Praktyczne wykorzystywanie zdarzeń

 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel i jego zdarzenia
 • Makra uruchamiające się podczas kliknięcia w komórkę
 • Przeliczanie makra Visual Basic przy zmianie zawartości komórki
 • Włączamy i wyłączamy reakcję na zdarzenia (EnableEvents)
 • Zdarzenia plikowe
 • Samoczynne uruchamianie makra Visual Basic w momencie otwarcia pliku

VBA i programy okienkowe (formularze)

 • Dodawanie modułu formularza
 • Właściwości formularza
 • ActiveX controls
 • Przydatne przyciski
 • Uruchamianie formularzy Visual Basic
 • Co to jest modalność
 • Listy z wieloma opcjami do wyboru
 • Kilka kolumn na liście
 • Zablokowanie możliwości zamykania formularza krzyżykiem
 • Zamykanie formularzy

przejdź do cen i terminów kursu ⇒

Ceny i terminy

IV. Szkolenie VBA podstawy programowania – cenySzkolenie VBA podstawy programowania, cena szkolenia

V. Szkolenie VBA podstawy programowania – Terminy

Szkolenie VBA podstawy programowania w HintMine inne terminy
 

Szkolenie VBA podstawy programowania – terminy w Warszawie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2016-03-01 do 2016-03-04 wypełnij zgłoszenie
Maj/Czerwiec od 2016-05-30 do 2016-06-02 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2016-07-05 do 2016-07-08 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2016-09-06 do 2016-09-09 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2016-11-07 do 2016-11-10 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2016-12-06 do 2016-12-09 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2017-01-16 do 2017-01-19 wypełnij zgłoszenie

wróć do programu i opisu kursu ⇒


Tagi: , , ,