Szkolenie VBA dla analityków

I. Szkolenie VBA dla analityków – opis

Szkolenie VBA dla analityków to specjalnie opracowany przez trenerów HintMine autorski zestaw zagadnień dedykowany osobom stosującym arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w celu tworzenia plików z analizami i raportami. Największą przewagą oferowaną przez szkolenie VBA dla analityków, jest kompleksowa obsługa analiz i raportowania. Nie wymagamy od uczestników znajomości języka Visual Basic for Applications, czy SQL, wszystkie umiejętności uczestnicy zdobędą właśnie podczas zajęć. Zaczynamy od nauki pisania makra VBA i poznajemy najpopularniejsze instrukcje języka Visual Basic for Applications. Ćwiczymy pętle, operatory logiczne i instrukcje warunkowe. W dalszej kolejności realizujemy tematy bazodanowe czyli dopisywanie, łączenie i pobieranie wartości z baz danych Oracle, MySQL lub Access. Omawiamy sterowniki a także biblioteki z których trzeba skorzystać żeby takie połączenie było możliwe. Następnie uczymy się stosowania wbudowanych w arkusz kalkulacyjny obiektów i zapoznajemy uczestników z podstawami języka SQL. Tworzymy zapytania dopisujące, wybierające i modyfikujące dane w bazach a finalnie przygotowujemy generator raportów. W ostatniej grupie zadadnień poruszanych przez szkolenie VBA dla analityków ćwiczymy tworzenie formularzy Microsoft Excel korzystających z kodu SQL. Ten poziom szkolenia polecamy osobom, które chcą sięgnąć poza ograniczenia jakie stawia arkusz kalkulacyjny Microsoft i dzięki makrom VBA połączyć wiele narzędzi i technologii żeby osiągnąć założone cele.

II. Szkolenie VBA dla analityków – czas trwania

Szkolenie VBA dla analityków czas trwania
zobacz terminy szkolenia VBA dla analityków ⇒

III. Szkolenie VBA dla analityków – zagadnienia

Nagrywanie pierwszego makra

 • Omówienie okna przy rejestrowaniu makra
 • Adresowanie komórek
 • Gdzie zapisywać makra
 • Personal.xlsb czyli makra VBA zawsze pod ręką
 • Makra i skróty klawiszowe

Wydajne korzystanie z edytora

 • Najważniejsze okna
 • Ciekawe opcje
 • Paski narzędzi
 • Komentowanie wielolinijkowe
 • Właściwości modułu
 • Klauzula Option Explicit
 • Jakie właściwości ma arkusz kalkulacyjny?
 • Tworzymy makra VBA zabezpieczające arkusz kalkulacyjny
 • Czym się różni arkusz ukryty od bardzo ukrytego
 • Właściwości Projektu VBA
 • Zakładanie hasła w projekcie
 • Odczytujemy zablokowany hasłem kod
 • Najważniejsze skróty klawiszowe

Podstawy programowania Visual Basic for Applications

 • Omówienie instrukcji warunkowych (select case oraz If)
 • Omówienie pętli (for oraz do…loop)
 • Wcześniejsze zakończenie pętli (exit)
 • Zmienna która ma wiele wartości (tablica)

Dobre praktyki programowania w języku Visual Basic for Applications

 • Czas życia zmiennych
 • Operatory w języku Visual Basic for Applications
 • Praktyczne zastosowanie operatorów logicznych i arytmetycznych
 • Co to jest konkatenacja, operatory tekstowe

Model obiektowy Microsoft Excel

 • Wyjaśnienie idei modelu obiektowego
 • Obiekt Application, metody i właściwości
 • Obiekty ThisWorkbook i ActiveWorkbook
 • Kolekcja Sheets i Worksheets
 • Obiekty Active (ActiveCell,ActiveSheet itd.)
 • Korzystanie z komórek (Range oraz Cells)

Optymalizacja kodu makra VBA

 • Sprawdzanie prędkości wykonywania makra za pomocą instrukcji Timer
 • Application.ScreenUpdating
 • Application.Calculate
 • Analiza kodu makra VBA
 • Krokowe uruchamianie programów Visual Basic(F8)
 • Podglądanie zmiennych (okno Locals)
 • Immediate window – wypisywanie danych
 • Dodawanie i obsługa czujki (Watch window)
 • Dodawanie punktów przerwań

Współpraca Microsoft Excel z dodatkowymi bazami danych

 • Referencje – co warto dodać
 • Wczesne i późne wiązanie
 • Korzystanie z obiektu recordset
 • Jakich sterowników użyć ?
 • Dobieramy odpowiedni connection string?
 • Ręczne tworzenie connection strings poprzez udl
 • Korzystanie z plików Microsoft Excel poprzez SQL
 • Czytanie danych z zamkniętych plików Microsoft Excel
 • Połączenie z bazami danych MySQL, Oracle, Access

Budowanie raportów wzbogaconych o makra VBA

 • Arkusz kalkulacyjny z Microsoft Query
 • Język SQL wprowadzenie
 • Konstruowanie prostych zapytań wybierających (SELECT)
 • INSERT – dopisywanie danych
 • Zarządzanie kwerendami Microsoft Access z poziomu kodu Visual Basic
 • Generator raportów
 • Budujemy graficzny interface łączenia się z bazą

Przygotowanie plików w celu ich udostępniania

 • Zabezpieczanie hasłem kodu makra VBA
 • Kasowanie hasła z projektu VBA
 • Tworzenie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makra
 • Szyfrowanie i eksport certyfikatu
 • Instalowanie certyfikatu w komputerze innego użytkownika
 • Plik Microsoft Excel z własną wstążką
 • Jak zbudowany jest plik i arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel
 • Tworzenie pliku XML z kodem wstążki
 • Grupy
 • Dodawanie ikon w zakładkach
 • Wyzwalacze – callbacks

Sposoby obsługi błędów w kodzie Visual Basic for Applications

 • Omówienie typów błędów
 • On Error Resume Next czyli wyłączenie błędów
 • On error goto 0 włączenie obsługi błędów
 • Obiekt Err i właściwość number
 • Pisanie własnych komunikatów błędów

Pisanie funkcji użytkownika

 • Różnice między Sub i Function
 • Skąd funkcje czerpią dane
 • Dodajemy argumenty
 • Zwracamy wynik funkcji
 • Parametry Obowiązkowe
 • Parametry opcjonalne
 • Opisy funkcji przez użytkownika
 • Pisanie pomocy funkcjom
 • Własne opisy argumentów

Obsługa Microsoft Outlook

 • Automatyczna wysyłka emaili
 • Dodawanie biblioteki Outlook
 • Klasa Application
 • Mailitem
 • Tworzenie wiadomości poprzez createitem
 • Właściwości wiadomości
 • Dodawanie załączników

IV. Szkolenie VBA dla analityków – CenySzkolenie VBA dla analityków, ceny szkolenia

wróć do programu szkolenia ⇒

V. Szkolenie VBA dla analityków – Terminy

VBA dla analityków HintMine inne terminy
 

Szkolenie VBA dla analityków – terminy w Warszawie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2016-03-07 do 2016-03-09 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2016-06-06 do 2016-06-08 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2016-07-11 do 2016-07-13 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2016-09-19 do 2016-09-21 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2016-11-21 do 2016-11-23 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2016-12-19 do 2016-12-21 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2017-01-23 do 2017-01-25 wypełnij zgłoszenie

wróć do programu szkolenia ⇒


Tagi: , ,